A menekültügy az osztrák választások központi kampánytémája

2017. október 11. [9:56]

A parlamenti pártok menekültüggyel kapcsolatos álláspontja befolyásolhatja leginkább a szavazók döntését, és ez határozhatja meg elsősorban a vasárnapi előrehozott választások kimenetelét Ausztriában.

Erről tanúskodnak a különböző felmérések, továbbá az, hogy a menekültkérdés a fő téma a pártvezetők kampánygyűlésein és az egymással folytatott vitáikban is. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek többsége - csaknem 40 százalékuk - volt azon a véleményen, hogy a bevándorlás, illetve a biztonság kérdése a legfontosabb téma, míg 29 százalék vallotta azt, hogy a szociális ügyek kérdésköre dönthet. A válaszadók mindössze 20 százaléka fogalmazott úgy, hogy a gazdasági és a munkaerő-piaci kérdésekre adott válaszok alapján voksol majd.

Az OGM közvélemény-kutató intézet szerint a válaszok tükrözik azt is, hogy a menekültválság 2015-2016-os kiéleződése miatt a megkérdezettek többsége a nagykoalíciós pártokat, elsősorban a kancellárt adó nagyobbik koalíciós partnert, az Osztrák Szociáldemokrata Pártot (SPÖ), másodsorban pedig a kisebbik koalíciós pártot, a konzervatív Osztrák Néppártot (ÖVP) teszi felelőssé. A megkérdezettek többsége azon a véleményen volt, hogy a bevándorlás, illetve a biztonság kérdéseire a legerősebb ellenzéki párt, a radikális jobboldalinak tartott Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) rendelkezik a legjobb válaszokkal.

Némileg eltérő kép rajzolódott ki a szociális, a gazdasági, illetve a munkaerő-piaci kérdésekkel kapcsolatos válaszokból, ezekben a témákban a választók még mindig a szociáldemokrata pártot tekintik a leghozzáértőbbnek, az SPÖ-t pedig a Sebastian Kurz hivatalban lévő külügyminiszter által vezetett konzervatív néppárt követi.

A három legnagyobb, egyben kormányzásra esélyes párt vezetőjének egyetlen nyilvános televíziós vitájában a menekültkérdés háttérbe szorította a szociális ügyeket. Szembetűnő volt, hogy a menekültüggyel a néppárt és a szabadságpárt vezetője foglalkozott a legtöbbet, miközben a még hivatalban lévő szociáldemokrata kancellár, Christian Kern elsősorban a szociális témákra, főként a nyugdíjak kérdésére összpontosított.

A néppárt vezetője, Sebastian Kurz, valamint a szabadságpárti Heinz-Christian Strache kiállt a bevándorlás korlátozása mellett. Kurz ugyanakkor azt is illúziónak nevezte, hogy a származási országokban nyújtott segítség megoldhatja a migráció problémáját. Az FPÖ vezetője pedig mindenekelőtt amellett foglalt állást, hogy a menekülteknek az első biztonságos országban kell maradniuk. Sürgette azt is, hogy csökkentsék az Ausztriában tartózkodó menekülteknek nyújtott pénzbeli támogatást. A vitát értékelő kommentárok felhívták a figyelmet arra, hogy a menekültüggyel kapcsolatban a konzervatív néppárt és a radikális jobboldali szabadságpárt álláspontja nem áll távol egymástól.

A kancellári tisztségre a vasárnapi választások várható eredményeként legesélyesebbnek tartott Sebastian Kurz pártja, a néppárt erősen szigorítaná a szociális támogatási rendszert. A konzervatív párt programja szerint a jelenlegi tartományi szabályozás helyett országos szinten írnák elő a menekülteknek folyósítandó támogatási összeget és lehetőség szerint növelnék a természetbeni hozzájárulást, vagyis német tanfolyamokon való részvétel, lakhatási vagy ellátási juttatás formájában. A menedékkérők az első öt évben 560 eurós havi segélyt kapnának fejenként. A párt programja szerint csak öt éves tartózkodás és legalább egy évig fennálló munkaviszonyt követően lehetne részesülni teljes körűen az osztrák szociális ellátórendszerből.

A program tartalmazza azt is, hogy az Ausztriában dolgozó uniós polgárok külföldön élő gyerekei után folyósított szociális támogatást a származási ország szintjéhez igazítanák.

A néppárt nem vezetne be új adókat, nem csökkentené a nyugdíjakat, de adóreformot hajtana végre, csökkentené mindenekelőtt a vállalkozások és a munkavállalók adóterheit.

Az Osztrák Szociáldemokrata Párt programjában kiáll a 2016-ban elhatározott menekültügyi szigorítások mellett. A dokumentum hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a gazdaságot ismét növekedési pályára állítsák és új munkahelyeket teremtsenek, és mindenekelőtt közvetett adócsökkentéseket sürget. Állást foglal a nyugdíjak emelése, továbbá a családtámogatás különböző formái mellett. Ami pedig a munkaerőpiacot illeti, az SPÖ az osztrák munkaerő védelmében a "szegényebb" uniós országokból érkezők foglalkoztatásának korlátozását irányozza elő.

A kormányzati részvételre a felmérések szerint ugyancsak esélyesnek tartott szabadságpárt programjában mindenekelőtt az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni harcot, a határok védelmének szükségességét és a bűnözés elleni küzdelmet hangsúlyozza.

Ami az Európa-politikát illeti, a szabadságpárt álláspontja ezen a téren különbözik leginkább a jelenlegi nagykoalíciót alkotó két nagy párt politikájától. Míg az SPÖ és az ÖVP mindenekelőtt Ausztria európai, ezen belül pedig megbízható partneri elkötelezettségét hangsúlyozza, a populista FPÖ az európai integráció, illetve az Európai Unió csődjéről beszél. Nem véletlen, hogy a két nagy párt vezetője a szabadságpárt elnökét azzal vádolta meg: pártja a Brexit mintájára az Öxittel, azaz az országnak az unióból való kilépésével kacérkodik. Az ÖVP elnöke, Sebastian Kurz külügyminiszter szerint ugyanakkor az európai elkötelezettség mindenfajta kormányzati részvétel előfeltétele. (MTI)