Onlajn konferencija o istorijatu ideologije i društva vojvođanskih Mađara

Ilustracija
Ilustracija (Fotó: webex)

2020. szeptember 14. [16:04]

U subotu, 19. septembra će se održati onlajn konferencija pod naslovom Istorijat ideologije i društva vojvođanskih Mađara (1945–1989) uz učešće istraživača društvenih tokova, filozofa, književnika i istoričara.

Teme konferencije su usko povezane sa studijama koje su objavljene u zbornicima A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989–1999 (Istorijat političke ideologije vojvođanskih Mađara i njihovo samoorganizovanje 1989–1999), koji je objavljen 2018-e u redakciji Marka Lošonca i Kristine Rac, odnosno A jugoszláviai magyarok eszme- és politikatörténete 1945–1989 (Istorijat ideologije i politike Mađara u Jugoslaviji 1945–1989), koji je objavljen 2019-e, takođe u njihovoj redakciji.

Predavanja će održati: Zoltan Devavari, Petra Bakoš, Kristina Rac, Arpad Kočiš, Oskar Roginer, Đerđ Horvat, Mark Lošonc, Katinka Beretka, Peter Vukman i Viktorija Zakinski-Toma.

Konferencija će se održati uz podršku Fondacije „Domus“ Mađarske akademije nauka, a zbog pandemije korona virusa će se moći pratiti preko Zoom aplikacije. Detalji i program savetovanja se mogu naći na sajtu: https://www.facebook.com/events/875468049526090

Az Ön hozzászólása


500 leütés maradt még

Eddigi hozzászólások