Univerzitet u Pečuju: Otkriven potpuni genetski kod koronavirusa

Ilustracija
Ilustracija

2020. március 21. [18:26]

Otkriven je potpuni genetski kod koronavirusa, što je važno iz aspekta daljih istraživanja u Mađarskoj i u svetu – saopštio je Univerzitet u Pečuju u subotu.

Virološka i bioinformatička istraživačka grupa su pod vođstvom Ferenca Jakaba, odnosno Atile Đenešija po međunarodnom protokolu obradile uzorak jednog bolesnika i tako došle do genetskog koda virusa.

Ferenc Jakab vodi akcionu grupu koju je ranije imenovao premijer, sa ciljem da se što bolje upozna virus, njegov mehanizam funkcionisanja i širenja, da bi se ubuduće mogli odrediti preventivni koraci, kao i pronašli efikasan lek i način lečenja.

U saopštenju Univerziteta u Pečuju stoji da je određivanje genetskog koda virusa nedvosmisleno potvrdilo kako saradnja može rezultirati uspehom i u Mađarskoj. (MTI)

Az Ön hozzászólása


500 leütés maradt még

Eddigi hozzászólások