Megjelent a Tanulmányok 2020/1-es száma

2020. július 29. [17:13]

Mintegy 10 ív terjedelemben látott napvilágot az újvidéki Magyar Tanszék Tanulmányokcímű folyóiratának 2020/1-es száma.

A forráskutatásokat és a kritikai kiadásokat bemutató rovata ezúttal Katona József István-drámájának értelmezéséhez nyújt fontos szempontokat (Nagy Imre: Szempontok Katona József Istvánjának vizsgálatához).

Az évente két alkalommal megjelenő tudományos folyóirat nyelv- és az irodalomtudomány területéhez tartozó tanulmányokat és szakdolgozatokat közöl, de az interdiszciplinaritás jegyében a határ- és a köztes tudományok kutatási eredményeit is reprezentálja. Most megjelent számában ez utóbbiak köréből egy, a neveléstudomány és a képzőművészet határmezsgyéjén elhelyezkedő tanulmány is napvilágot látott, míg egy másik a politikai jelenségek olvasatával foglalkozik.

A Tanulmányokban idegen nyelven íródott munkák is megjelennek: ezúttal egy pszicholingvisztikai és egy irodalomtudományi dolgozat készült angol nyelven.

A kritikai rovat két cikket tartalmaz: Thomka Beáta Regénytapasztalat című kötetét, illetve egy képzőművészeti katalógus szürrealizmus-értelmezéseit vizsgálják, ismertetik.

TARTALOM

KATONA JÓZSEF DRÁMÁJA

NAGY Imre: Szempontok Katona József Istvánjának vizsgálatához

NYELVÉSZET, PRAGMATIKA, PSZICHOLINGVISZTIKA

ANGYAL László: Fülek/Fil’akovo névszemiotikai tájképe

IMRE Attila: Feliratok helyesírási hibái

SZABÓ Roland-Attila: A sértő humor értelmezését befolyásoló tényezők és feltételek

IRODALOMTUDOMÁNY

VÉRY Dalma: Lírai esetlenség (Költői kilendülések James Joyce Ulyssesében)

NÉMETH Ákos: Fehérek közt egy közép-európai (Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regénye a világirodalom kontextusában)

HATÁRTUDOMÁNYOK

TÁMBA Renátó: Nevelési jelenetek, gyermekportrék és Erósz-figuráka késő klasszikus kori és a hellenisztikus görög szobrászatban

SOMOGYVÁRI Lajos: Tüntetés amerikai olvasatban: Zágrábi Egyetem, 1951

KRITIKA

TAPODI Zsuzsanna-Mónika: A globalizált, mégis széttöredezett világés irodalma (Thomka Beáta: Regénytapasztalat: Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás)

BALÁZS Imre József: Többtényezős játszma (A szürrealista mozgalomDalítól Magritte-ig – Válság és újjászületés 1929-ben)

Az Ön hozzászólása


500 leütés maradt még

Eddigi hozzászólások
Olvasó
2020. 07. 29. [ 23:23 ]

Hol lehet megvenni? Érdekes témák, várjuk a pdf verziót. Író


Csorba Béla
2020. 07. 29. [ 17:32 ]

A szerzők között nem látom a Tanszék tanárait. Mi az oka?