MNT: Bodzsoni István újabb négy évig a Pannónia Alapítvány ügyvezetője

Az MNT ülése - monitoron
Az MNT ülése - monitoron (Fotó: Németh Ernő)

2020. július 10. [13:14]

Szigorú biztonsági intézkedések közepette tartotta meg 14. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács. Szabadkán egy nappal az ülés előtt léptek életbe azok a korlátozó és biztonsági rendelkezések, amelyek szabályozzák, hogy miként lehet rendezvényeket tartani zárt térben. Lulić Emil, az MNT hivatalának vezetője az ülés első perceiben elmondta, hogy biztosították a tanácstagok számára az egymás közötti megfelelő távolságot. Az ülést ezért a Pannon RTV nagy stúdiójában tartották meg, emellett minden képviselő védőmaszkot kapott, amit folyamatosan viselniük kellett, illetve mindenki lázát is megmérték mielőtt beléptek volna az ülésterembe. Az újságírók a tanácskozás menetét egy szomszédos helyiségből monitorokon követhették.

Az MNT támogatta, hogy újabb 4 évre Bodzsoni István legyen a Pannónia Alapítvány ügyvezetője, illetve a Pannon RTV igazgatója. Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának az elnöke indoklásában elmondta, hogy Bodzsoni 9 éve van a tisztségeken, az intézmény jól működik, s hatalmas eredményeket értek el. A Pannon hozzájárult a vajdasági magyar közösségek erősödéséhez.

Kalmár Zsuzsanna ellenzéki képviselő elismerte, hogy a Pannon médiaház hatalmassá nőtt. Magyarország pénzeli, s emiatt feltette a kérdést, hogy mi lesz, ha egyszer ezt a csapot elzárják? Jó lenne, ha Szerbia is részt venne a Pannon RTV anyagi támogatásában. Kalmár szerint a médiaház sok esetben rózsaszínre festi a dolgokat, ami ferdítésnek számít. Nincsenek politikai vitaműsorok, s egyes történésekről nem számolnak be.

Ternovácz István, az MNT végrehajtó bizottságának tájékoztatással megbízott tagja kijelentette, hogy jelenleg a Pannon RTV a legtökéletesebb vajdasági magyar médium, amit az Újvidéki Rádió munkatársaként ő is irigykedve néz. Ha a tartományi közszolgálati rádió nem jut el egy-egy eseményre, akkor elkérik az anyagot a Pannontól, amit meg is kapnak. Ternovácz rámutatott, hogy a Pannon elmúlt 9 évi fejlődése egybeesett a magyar nemzetépítési törekvésekkel.

Az MNT jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság döntését, amellyel támogatták a vajdasági középiskolák első osztályaiba beiratkozó tanulók létszámának a tervét. Eszerint az új, 2020/21-es tanévben 24 szakközépiskolában, 9 gimnáziumban és 2 művészeti iskolában lesznek magyar tagozatok, összesen 74. Ezek közül 55-ön négyéves szakon tanulnak a diákok, 19 pedig hároméves szakokon. 2102 hely van összesen a magyar diákoknak, 1532 fő részére négyéves, 570 részére hároméves szakon.

A vitában Mengyán Pletikoszity Ildikó (Magyar Mozgalom) elmondta, hogy a nyolcadikosok valóban sok szak közül válogathattak, de sajnos a tagozatok nagy része félig betöltetlen maradt, mert a szülők nagy része a járvány ellenére is magyarországi tanintézményekbe íratta gyermekét, pedig a határ átjárhatósága bizonytalan lesz az elkövetkező hónapokban.

Ugyancsak jóváhagyták, hogy a Тopolyai Mezőgazdasági Iskola megkezdje diákotthonának működtetését is. Jerasz Anikó elmondta, hogy a kollégium már szeptember 1-étől kezdve fogadni tudja majd a lakóit.

Mengyán Pletikoszity Ildikó (MM) szerint nagy öröm az, hogy Topolyának lesz diákotthona, de azt nem tudja támogatni, hogy ez csak a Mezőgazdasági Iskoláé lesz, illetve nehezményezte, hogy a diákotthon létesítésének költségei a tervezett 50 millió dinár helyett 225 millió dinárba kerültek.

Hajnal Jenő elnök válaszában elmondta, hogy valamelyik iskolához mindenképpen kötni kellett a kollégiumot, hogy ne kelljen külön intézményt létrehozni, de minden iskola diákjait befogadják majd. A későbbiekben létrehoznak majd Topolyán egy 60 fős magyar kollégiumot is, s majd amikor a két rendszer egymásra talál, meglátják, hogy hogyan tudnak tovább lépni.

Támogatta az MNT a Zentai Egészségügyi Középiskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervét. Jerasz Anikó elmondta, hogy az átképzés során lehetőségük lesz az érdekelteknek az általános ápoló, a gyógyszerészeti technikus és a nőgyógyász szakokon az átképzésre, illetve pótképzésre az általános ápoló és a gyógyszerészeti technikus szakokon.

Az ülésen jóváhagyták, hogy több új magyar nyelvű tankönyvet is használhassanak az oktatás során. Jerasz Anikó elmondta, hogy összesen 15 tankönyvcsomagról és 9 önálló tankönyvről van szó, azaz összesen 46 kiadványról. Az elmúlt időszakot megfeszített munka jellemezte, de ennek eredménye az lett, hogy minden tankönyv elkészült, s a kiadványok bekerültek a tankönykatalógusba. Különösen 6 kiadóval alakultak ki jó kapcsolatok. A harmadikosok számára 21 kiadvány készült el, a hatodikosok számára 2, a hetedikesek számára pedig 23 könyv.

Petkovics Márta, az MNT koordinátora a tankönyvek megjelenése kapcsán elmondta, hogy az elmúlt fél évben közel 100 munkatárssal fáradoztak azon, hogy elkészüljenek a tankönyvek addigra, mire megindul az oktatás az új tanterv szerint. Egyetlenegy másik nemzeti tanácsnak sem sikerült ezt megvalósítania, tette hozzá. A tél folyamán felkeresték a hat kiadót, amelyek többsége elfogadta az MNT ajánlásait, hogy alkalmazzanak magyar műszaki tördelőket, hogy ezáltal is kevesebb legyen a javításra szoruló hiba a kiadványokban. Közreműködtek a munkában műfordítók, színművészek, grafikusok is, sorolta.

Petkovics Márta elmondta, hogy 2021 őszén a 4. és 8. osztályosok indulnak iskolába az új tantervek szerint, de az MNT most megmutatta, hogy képesek összehangolt munkával tartani az ütemtervet, így biztos abban, hogy azon könyvek megjelenésével sem lesznek majd gondok.

Az ülésen az MNT támogatta a kislétszámú tagozatok megnyitását. Most 10 volt napirenden, de folyamatosan érkeznek az újabb ilyen jellegű kérelmek a hivatalba, még 20 vár megvitatásra.

Németh Ernő

Az Ön hozzászólása


500 leütés maradt még

Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!